Ashikubi kansetsu waza

(4)

  1. Kata ashi hishigi
  2. Ushiro ashi hishigi
  3. Ryo ushiro ashi hishigi
  4. Zehenhebel 2
  5. Zehenhebel 3
  6. Ryo kata ashi hishigi

Updated: